Скатерть Самобранка
Скатерть Самобранка
2020
Холст/Масло
80Х100
Lucy-Voronova-skatert-samobranka-2